Nozīmīgākie projekti:
 • Laika periodā no 2014-2016. g., pārstāvot SIA "CMB", kā būvuzraugs A. Dzirkalis uzraudzīja būvniecības procesu: Daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā
  Hospitāļu ielā 39, Rīgā. Kokapstrādes rūpnīcas restaurāciju Allažos, Siguldas nov. Ražošanas korpusa rekonstrukciju Ganību dambī 26, Rīgā u.c.
 • Laika periodā no 2014-2015. g., Valsts policijas, "Kriminālpolicijas pārvaldes" uzdevumā, kā ekspertīzes grupas vadītājs, A Dzirkalis
  veica TC "MAXIMA", Priedaines ielā 20, sagrūšanas iemeslu ekspertīzi.
 • Laika periodā no 2004-2011. g., pārstāvot LR EM "Valsts būvinspekciju", kā ekspertīzes grupas vadītājs A. Dzirkalis
  vadīja vairāk kā 100 dažāda rakstura tehnisko projektu ekspertīzēs, 80 tehniskās apsekošanas un būvekspertīzes.
 • Laika periodā no 2012-2013. g., pārstāvot VAS "Valsts nekustamie īpašumi", kā būvniecības pārvaldes direktors, A. Dzirkalis vadīja un uzraudzīja
  65 būvniecības projektus dažādās būvniecības procesa stadijās, tajā skaitā, Rīgas Pils būvniecības uzraudzība
  un Jaunā Rīgas Teātra projektēšanas sagatavošana u.c.
 • Lielākais projekts no 2008-2016. g. ir daudzfunkcionālā ēka Daugavgrīvas ielā 9/11/13 „Z-Towers”. Projekts realizēts pārstāvot
  SIA „LBS Konsultants”, kā ekspertīzes grupas vadītājs.
 • Sertifikāti:
 • LBS BSSI sert. Nr.20-4550 ēku konstrukciju projektēšanā, ēku būvdarbu vadīšanā un ēku būvuzraudzībā;
 • LBS BSSI sert. Nr. 20-4995 ēku tehniskā apsekošana, būvprojektu ekspertīze un būvprojektu vadīšanā;
 • BVKB sert. Nr. 68-55-00001 Ēku ekspertīzē;
 • Izglītība:
 • No 1986-1993. g, Būvniecības maģistrs, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Latvija.