Nozīmīgākie projekti:
 • Uzņēmuma energoaudita veikšana AS "Lattelecom" (2016).
 • ISO 50001 "Energopārvaldības sistēmas"​ izveide un ieviešana AS “Valmieras stikla šķiedra”. (2015)
 • Energoefektivitātes pasākumu izvērtējums un to ietekme uz telpu mikroklimatu tipveida pirmsskolas
  izglītības iestādēm Latvijā (2015).
 • Stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma īstenošanas monitoringa ziņojums “Valsts stratēģiskā ietvardokumenta,
  darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība”, “Uzņēmējdarbība un inovācijas” un “Infrastruktūra un pakalpojumi” (2015).
 • “Industriālās energoefektivitātes izpēte un iespējamo risinājumu identificēšana energoefektivitātes
  celšanai ražošanas un pakalpojumu sektoros” (2014).
 • Sertifikāti, kursi:
 • Neatkarīga eksperte ēku energoefektivitātes jomā, SERT.NR.EA2-0121;
 • “Sertificēts pasīvo ēku projektētājs”, Krauklis Grende Ltd, Latvija;
 • Profesionālās pilnveides programma ēku un būvju energoefektivitātes audits, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija;
 • Tālākizglītības programma „Vides inženierzinātne”, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija;
 • Izglītība:
 • 2013-2015. g. Profesionālais maģistra grāds būvniecībā, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija.
 • 2007-2012. g. Profesionālais bakalaura grāds būvniecībā, Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Latvija.
 • 2011. g., Eiropas projektu semestris, Copenhagen University, College of engineering, Dānija.