Sertifikāti, kursi:
  • Latvijas Lauksaimniecības Univeritātes Energoauditoru kursi (320h);
  • Passive House Institut Dresden, CEPH Sertificēts pasīvo ēku projektētājs;
  • Stokholmas Ekonomikas augstskola, stratēģiskās vadības programma;
  • M. Fukss (Vācija), Organizāciju potenciāla celšana un LEAN menedžments;
  • Labas vadības prakse (FIDIC), būvniecības līgumi un procedūras;
  • Zygon Baltic Consulting kvalitātes sistēmas auditoru kursi.
  • Izglītība:
  • 2010-2012. g. Future Building Solutions, MSc Ing, Danube University Krems, Austrija.
  • 2001-2004. g. Biznesa vadības maģistrs, MBA, Rīgas Tehniskā Universitāte, Rīgas Biznesa skola, Latvija.
  • 1990-1995. g. Diplomēta arhitekte, Rīgas Tehniskā Universitāte, Latvija.