Kursi, sertifikāti:
  • LBS konsultants seminārs “Jaunās būvniecības procesa shēma – vispārīgie būvnoteikumu, ēku būvnoteikumi”
  • LBS konsultants seminārs “Praktiskā būvuzraudzība”
  • SIA „AEROC” seminārs “AEROC izstrādājumu pielietošana”
  • SIA “Line-X Baltic” seminārs “BASF putupoliuretānu tehnoloģijas”
  • SIA „PERI Latvija” seminārs “PERI produktu un risinājumu efektīvs pielietojums”
  • Izglītība:
  • No 2015—… g., būvniecības maģistra studijas, Rīgas Tehniskā Universitāte, Latvija.
  • No 2007—2012. g., būvniecības bakalaurs, Rīgas Tehniskā Universitāte, Latvija.