Kursi, sertifikāti:
  • Setrifikāts Nr. 20-6445 Ēku tehniskā apsekošana.
  • Setrifikāts Nr. 20-7734 Ēku būvuzraudzība.
  • Sertifikāts EA2-0041 Ēku energo serticiēšana, Ēku pagaidu sertifikāta sastadīšanā.
  • Izglītība:
  • 2013. g. – Doktora grāds (Dr.Sc.ing.) Būvzinātnē, Latvijas Lauksaimniecības universitāte.
  • 2009. g. – Maģistra grāds (Mg.Sc.ing.) Būvzinātnē, Latvijas Lauksaimniecības universitāte.
  • 2007. – Būvinženiera kvalifikācija, Latvijas Lauksaimniecības universitāte.