Kursi, sertifikāti:
  • 2017. gadā, sertifikāts Nr. EA2-0123 ēkas energosertificēšanā un ēkas pagaidu energosertificēšanā, LSGŪTIS.
  • 2016. gadā, seminārs "Jaunās prasības uzņēmumu energoefektivitātei".
  • 2014. gadā, kursi "Matemātiskā modelēšana datorprogrammā Comsol Multiphisics", OY Comsol.
  • 2013. gadā, pasīvo ēku konsultantu kursi, Passive House Latvia.
  • 2012. gadā, energoauditoru apmācības kursi, Mūžizglītības centrs.
  • Izglītība:
  • no 2012. - 2015. gadam, maģistra grāds inženierzinātnēs, Latvijas lauksaimniecības Universitāte.
  • no 2008. - 2012. gadam, bakalaura grāds inženierzinātnēs, Latvijas lauksaimniecības Universitāte.