1.08.2017.

CMB noslēdz līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu starptautiskās eksportspējas veicināšanai

2017.gada 11.jūlijā SIA "CMB" noslēdza līgumu Nr.SKV-L- 2017/365 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu starptautiskās konkurētspējas veicināšanai, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Līgums par atbalsta saņemšanu noslēgts darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros. Šī līguma ietvaros SIA "CMB" pārstāvji Andis Krauklis un Kārlis Grīnbergs piedalīsies tirdzniecības misijā Zviedrijā, kas norisināsies 2017.gada 29.-31. augustā Vakšē un Gēteborgā. Tirdzniecības misijas galvenais mērķis ir veidot kontaktus ar potenciālajiem sadarbības partneriem.

 eraf logo