22.01.2018.

Trīspadsmit CMB inženieriem starptautiski atzīti pasīvo ēku projektētāju sertifikāti

Passive House Designer certificate Kopumā trīspadsmit CMB inženieri veiksmīgi nokārtojuši Pasīvo ēku institūta (Passive House Institute) organizēto gala eksāmenu un ieguvuši starptautiski atzītus pasīvo ēku projektētāju sertifikātus (Passive House Designer Certificate) profesionālam darbam zemas enerģijas patēriņa un pasīvo ēku būvniecībā. Sertifikāts derīgs piecus gadus no izdošanas datuma.

 

 

 

 

 

Biedrība “Passive House Latvija” ir adaptējusi Pasīvo ēku institūta izstrādātu, Latvijas būvnormatīviem un klimatam pielāgotu sertificētu pasīvo ēku projektētāju kursu arhitektiem un inženieriem, lai veicinātu zemas enerģijas patēriņa ēku projektēšanu un būvniecību. Kursā ir iespēja apgūt nepieciešamās zināšanas par augstas energoefektivitātes ēku projektēšanu, būvniecību un ekspluatācijas procesiem, lai sasniegtu pasīvās ēkas energoefektivitātes, komforta un būvniecības standartu.

Pēc kursa pabeigšanas speciālisti kārto starptautisko Pasīvo ēku institūta eksāmenu, lai iegūtu starptautiski atzītu pasīvo ēku projektētāju vai konsultanta sertifikātu.