22.01.2018.

SIA „CMB” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas sadarbībā ar RTU Attīstības fondu


Studenta bildeSadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” izsludinām konkursu SIA „CMB” praktisko iemaņu veicināšanas stipendijai ar mērķi veicināt studentu profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību. Pieteikšanās termiņš līdz 2018. gada 31. janvārim.

Stipendijai var pieteikties jebkuras licencētas Latvijas augstākās izglītības iestādes studentiem, sākot no bakalaura līmeņa 3. kursa, vai maģistra līmeņa studentiem, kuri studē inženierzinātņu jomā.

Konkursa kārtībā tiek piešķirtas 5 ikmēneša stipendijas 500 EUR vērtībā kā stimuls praktisko iemaņu papildināšanai laika posmā no 2018. gada februāra līdz 2018. gada jūnijam (5 mēneši), 40 stundas nedēļā šādos amatos:

  • 2 praktisko iemaņu veicināšanas stipendijas Energoauditora palīga amatā;
  • 1 praktisko iemaņu veicināšanas stipendija Būvuzrauga palīga amatā;
  • 1 praktisko iemaņu veicināšanas stipendija Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētāja asistenta amatā;
  • 1 praktisko iemaņu veicināšanas stipendija Būvkonstrukciju projektētāja asistenta amatā.