AKUSTIKA

Mūsu diplomētie eksperti pareizas akustikas devumu vērtē ļoti augstu. Strādājam, lai veidotu labvēlīgu akustisko vidi jūsu būvobjektā. Lai nodrošinātu labvēlīgu akustisko vidi mēs veicam plašu mērījumu klāstu un izmantojam zināšanas par inovatīvākajiem risinājumiem un standartiem. Mūsu komanda sniegs Jums atzinumu un rekomendācijas prettrokšņa un akustiskā  komforta paaugstināšanā, kā arī ieteiks risinājumus situācijas uzlabošanai atkarībā no būves lietošanas veida.

Mūsu komanda piedāvā:

  • veikt ārējo norobežojošo konstrukciju skaņas gaisā izolācijas indeksa, blakustrokšņa līmeņa, spektrālā korekcija skaņas izolācijas,  nosacītā transporta trokšņa korekcijas un citus mērījumus.
  • veidot plānu un rekomendācijas būvakustikas uzlabošanai.
  • noteikt konstrukciju atbilstību būvnormatīva prasībām.
  • veikt mērījumus un dot rekomendācijas tehnisko iekārtu (inženieriekārtu) radīto trokšņu samazināšanai un skaņas izolācijai.
  • sniegt specializētus padomus auditoriju, konferenču zāļu, teātru un koncertzāļu vadībai, balstoties uz mūsu pieredzi sabiedrisko ēku akustikas mērījumos.
_____________

 

  • Raitis Brencis, RAITIS.BRENCIS@CMB.LV
  • Dainis Krivens, DAINIS.KRIVENS@CMB.LV