BŪVEKSPERTĪZE

CMB inženieru kompetences centrs pārvalda būvniecības normatīvos aktus, būvniecības tehniskos noteikumus un izturas pret tiem ar profesionālu atbildību. Mēs piedāvājam būvekspertīzes pakalpojumus, kuru mērķis ir dot pamatotu atzinumu par būvprojekta, būves tehniskā stāvokļa vai veikto būvdarbu tehnisko risinājumu atbilstību normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām. Būvekspertīze ir kompleksa ekspertīze, kas sevī ietver inženiertehniskās izpētes komponentes, tās papildinot ar būvniecības procesa un izmaksu analīzi atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Mūsu komanda piedāvā:

  • projekta un tāmju novērtējumu.
  • celtniecības un montāžas novērtējumu.
  • remonta un apdares darbu novērtējumu.
  • individuālu pieeju un risinājumus vadoties pēc būvdarbu ekspertīzes rezultātiem.
  • dažāda apjoma būvekspertīzes pakalpojumus (vizuālā apskate, ēkas pamatu pārbaude, nesošo konstrukciju pārbaude u.c.).
  • rekomendācijas atklāto nepilnību risināšanai un veiksmīgas turpmākās ekspluatācijas turpināšanai.

_____________

 

  • Artis Dzirkalis, ARTIS.DZIRKALIS@CMB.LV
  • Raitis Brencis, RAITIS.BRENCIS@CMB.LV
  • Kristaps Lejiņš, KRISTAPS.LEJINS@CMB.LV