BŪVPROJEKTĒŠANA

Līdzsvars un kvalitāte ir nozīmīgi būvprojektēšanas kritēriji un to nodrošināšana ietilpst CMB darbības ikdienā. Projektējam ēkas ilgam un drošam dzīves ciklam – arhitektūras kvalitāte kopsolī ar zemu enerģijas patēriņu, racionālu plānojumu un estētisku vidi.

Šos principus ievērojam gan arhitektūrā, gan būvkonstrukciju un inženiertīklu projektēšanā. Īpašu uzmanību pievēršam ilgtspējības kritērijiem, jaunu ēku projektēšanā, un esošu ēku pārbūves projektos.

_____________

 

  • Māris Briška, MARIS.BRISKA@CMB.LV
  • Maija Križmane, MAIJA.KRIZMANE@CMB.LV