ENERGOAUDITS

Mūsu komanda piedāvā novērtēt energoefektivitāti ēkām un uzņēmumiem. Darbojamies saskaņā ar LR Energoefektivitātes likumu un Energoefektivitātes direktīvas 2012/27/ES uzstādītajiem mērķiem energoresursu racionālā izmantošanā un pārvaldībā. Novērtējot energoresursu izmantošanas lietderīguma pakāpi un identificējot pasākumus energoefektivitātes palielināšanai, var iegūt patērētās enerģijas samazinājumu, nesamazinot komfortu ēkās vai saražotās preces kvalitāti un apjomu.

Uzņēmuma energoaudits

Saskaņā ar Energoefektivitātes likumu, lielajiem uzņēmumiem un lielajiem elektroenerģijas patērētājiem, ir jāveic uzņēmuma energoaudits. Energoaudits tiek veikts, lai identificētu ekonomiski pamatotus pasākumus energoefektivitātes palielināšanai. Īstenojot energoauditā norādītos uzlabojumus tiks samazināts energoresursu patēriņš, neietekmējot saražoto preču vai pakalpojumu apjomu un kvalitāti.

Ēku energosertifikāts

Šo sertifikātu izstrādā, lai noteiktu energoefektivitātes klasi un, lai identificētu ekonomiski pamatotus pasākumus energoefektivitātes uzlabošanai.

Ēku pagaidu energosertifikāts

Pagaidu energosertifikātu izstrādā priekš projektējamām ēkām, jaunbūvēm, kā arī priekš pārbūvējamām vai atjaunojamām ēkām. Energosertifikāts ietver energoefektivitātes klases noteikšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem būvniecības jomā.

Nepieciešamības gadījumā sazināties ar Energoaudita nodaļas vadītāju Kārli Grīnbergu pa tālruni: 29522025 vai pa epastu: karlis.grinbergs@cmb.lv

 

 

_____________

 

  • Kārlis Grīnbergs, KARLIS.GRINBERGS@CMB.LV
  • Laura Gleizde, LAURA.GLEIZDE@CMB.LV