KONSULTĀCIJAS

Viens no mūsu uzdevumiem ir sniegt klientiem konsultācijas būvniecības nozarē un nodrošināt veiksmīgu būvniecības projektu īstenošanu, ievērojot gan normatīvo aktu prasības, gan klienta vēlmes, gan ilgtspējīgas attīstības principus.

Mūsu komandā ir eksperti, kuriem ir nozīmīga pieredze būvniecības projektu izstrādē, īstenošanā un uzraudzībā. Tāpat mūsu eksperti iesaistās būvniecības iepirkumu sagatavošanā un izvērtēšanā, būvniecības normatīvo aktu izstrādē, tehniski-ekonomisko pamatojumu sagatavošanā un citos projektos.

Ņemot vērā to, ka katrs projekts un gadījums ir atšķirīgs, klientam tiek nodrošināta individuāla pieeja un atbilstošs risinājums.

Mēs piedāvājam:

  • būvniecības ekspertu un energoekspertu pakalpojumus;
  • konsultācijas par būvniecības procesu;
  • būvniecības dokumentācijas sakārtošanas pakalpojumus;
  • iepirkuma nolikuma un tehniskās specifikācijas izstrādi, tai skaitā ievērojot zaļā publiskā iepirkuma prasības;
  • iepirkuma piedāvājumu izvērtēšanu;
  • tehniski-ekonomiskās izpētes veikšanu;
  • apmācības;
  • un citus pakalpojumus, kur varam izmantot mūsu zināšanas un pieredzi

 

_____________

 

  • Artis Dzirkalis, ARTIS.DZIRKALIS@CMB.LV