TERITORIJU STRATĒĢISKĀ PLĀNOŠANA

Teritorijas attīstībai ir jābalstās vietējos resursos – plānošanas procesam ir jākļūst par instrumentu šo resursu vislabākajai un efektīvākajai izmantošanai.

Ņemot vērā mūsu uzņēmuma misiju, uzskatām, ka ilgtspējīgas attīstības principus jāievieš ne tikai būvniecībā, bet arī teritoriju attīstībā kopumā. Izmantojot mūsu zināšanas un darbinieku pieredzi, kā arī plašo sadarbības partneru loku, piedāvājam dažāda vieda teritoriju stratēģiskos plānošanas pakalpojumus.

Mēs izmantojam inovatīvus risinājumus plānošanas dokumentu izstrādē, pēc iespējas plašāk iesaistot sabiedrību un citas interesentu grupas, vienlaikus rūpējoties par teritorijijas ekonomisko attīstību un dabas vērtību saglabāšanu.

Mūsu komanda piedāvā:

  • izstrādāt teritorijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas.
  • izstrādāt nozariskas un pārnozariskas attīstības stratēģijas.
  • sagatavot teritorijas attīstības programmas un investīciju plānus.
  • izveidot nepieciešamos dokumentu kopumus, tehniski-ekonomiskus pamatojumus un projektu pieteikumus konkrētu investīciju projektu ieviešanai.
  • iesaistīt sabiedrību un citas interesentu grupas teritorijas attīstības procesos, izmantojot dažādas inovatīvas iesaistes metodes.

 

TERITORIJU STRATĒĢISKĀ PLĀNOŠANA

Teritorijas attīstībai ir jābalstās vietējos resursos – plānošanas procesam ir jākļūst par instrumentu šo resursu vislabākajai un efektīvākajai izmantošanai.
Ņemot vērā mūsu uzņēmuma misiju, uzskatām, ka ilgtspējīgas attīstības principus jāievieš ne tikai būvniecībā, bet arī teritoriju attīstībā kopumā. Izmantojot mūsu zināšanas un darbinieku pieredzi, kā arī plašo sadarbības partneru loku, piedāvājam dažāda vieda teritoriju stratēģiskos plānošanas pakalpojumus.
Mēs izmantojam inovatīvus risinājumus plānošanas dokumentu izstrādē, pēc iespējas plašāk iesaistot sabiedrību un citas interesentu grupas, vienlaikus rūpējoties par teritorijijas ekonomisko attīstību un dabas vērtību saglabāšanu.
Mūsu komanda piedāvā:
  • izstrādāt teritorijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas.
  • izstrādāt nozariskas un pārnozariskas attīstības stratēģijas.
  • sagatavot teritorijas attīstības programmas un investīciju plānus.
  • izveidot nepieciešamos dokumentu kopumus, tehniski-ekonomiskus pamatojumus un projektu pieteikumus konkrētu investīciju projektu ieviešanai.
  • iesaistīt sabiedrību un citas interesentu grupas teritorijas attīstības procesos, izmantojot dažādas inovatīvas iesaistes metodes.