VIDES RISINĀJUMI UN PROJEKTI

Teritoriju attīstība ir iespējama tikai pie resursu ilgtspējīgas izmantošanas, tādēļ izmantojot mūsu zināšanas un darbinieku pieredzi, kā arī plašo sadarbības partneru loku Latvijā un Eiropā, veicam dažādu vides resursu aizsardzības un dabas resursu izmantošanas risinājumu izstrādi.

Mēs piedāvājam tādu risinājumu izstrādi, kas nodrošinātu vislabāko interešu sabalansēšanu un dotu mums vides un dabas resursu efektīvu un ilgtspējīgu izmantošanu.

Uzskatam, ka vides un dabas resursi mums ir doti, lai tos ne tikai sargātu, bet arī izmantotu visefektīvākajā veidā. Efektīva resursu apsaimniekošana vainagojās ar ekonomisku un sociālu labumu, vienlaikus nodrošinot to atjaunošanos, lai nākamajām paaudzēm resursi ir tikpat daudz, kā šobrīd.

Mūsu komanda piedāvā:

  • izstrādāt risinājumu hidroloģisko un melioratīvo sistēmu izveidošanai un atjaunošanai, īpašu izmanību veltot pilsētvides attīstībai un zilo struktūru izmantošanai dzīves vides un kvalitātes uzlabošanai.
  • izstrādāt plānus un darbību kopumus aizsargājumu teritoriju ilgtspējīgai izmantošanai, iesaistot sabiedrību un citas interesentu grupas teritorijas attīstības procesos.
  • sagatavot nepieciešamos dokumentu kopumus, tehniski-ekonomiskus pamatojumus un projektu pieteikumus konkrētu investīciju projektu ieviešanai.
  • izstrādāt nepieciešamos būvprojektus un inženiertehniskos risinājumus vides projektu īstenošanai.

_____________

 

  • Artis Dzirkalis, ARTIS.DZIRKALIS@CMB.LV