Bīstamo iekārtu atbilstības novērtēšana

Our task is to consult clients in construction industry and to ensure the successful implementation of construction process in compliance with the requirements of regulations, client's wishes and the principles of sustainable development. We have experts with significant experience in management, development, implementation and monitoring of construction projects, which enables us to deliver a complex full-cycle construction process management.

We offer:

 • full-cycle construction project management
 • project development cost planning
 • design process organization
 • cost and time control of construction design
 • development of construction work organization and supervision plan
 • development and quality control of construction technology
 • examination of documentation produced by construction process stakeholders
 • development and approval of construction process documentation
 • representation of the client's interests
Artis Dzirkalis
Artis DzirkalisValdes priekšsēdētājs,
vadošais būvinženieris
Artis DzirkalisValdes priekšsēdētājs,
vadošais būvinženieris
Latvijas Būvniecības padomes vadītājs. Latvijas Būvinženieru savienības un biedrības “Passive House Latvija” valdes loceklis.
Maģistra grāds būvniecības inženierzinātnē. 20 gadu pieredze būvekspertīzes un tehniskās izpētes veikšanā, būvdarbu uzraudzībā un būvprojektu vadībā. Regulāri piedalās būvniecības nozares normatīvā regulējuma pilnveides darba grupās. Vada apmācības par būvekspertīzi un tehnisko apsekošanu.

Degvielas uzpildes stacija – tehnoloģiskās iekārtas (tvertnes, cauruļvadiem, degvielas uzpildes iekārtām un to aprīkojumu), kuru kopējais tvertņu tilpums pārsniedz 2,5 m3 un kuras paredzētas transportlīdzekļu (arī mazizmēra kuģošanas līdzekļu — motorlaivu, ūdens motociklu, kuteru un jahtu) degvielas tvertņu uzpildīšanai

20.02.2001. Ministru kabineta noteikumi Nr.74 “Prasības degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība”

Image

Spiedieniekārtu kompleksi atkarībā no to lietošanas mērķa un rakstura ir šādi:

 • elementāri spiedieniekārtu kompleksi — kompleksi, kas paredzēti tādu vielu uzglabāšanai zem spiediena, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos par spiedieniekārtām un to kompleksiem noteikto klasifikāciju atbilst II grupas plūstošajām vielām, un galvenais riska faktors ir šo vielu radītais spiediens
 • karsējami spiedieniekārtu kompleksi — kompleksi, kas paredzēti tādu vielu uzglabāšanai zem spiediena, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos par spiedieniekārtām un to kompleksiem noteikto klasifikāciju atbilst II grupas plūstošajām vielām, kuru temperatūra pārsniedz 110 °C, un galvenais riska faktors ir šo vielu radītais spiediens un temperatūra
 • īpaši bīstami spiedieniekārtu kompleksi — kompleksi, kas paredzēti tādu vielu uzglabāšanai zem spiediena, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos par spiedieniekārtām un to kompleksiem noteikto klasifikāciju atbilst I grupas plūstošajām vielām, un galvenais riska faktors ir šo vielu radītais spiediens, bīstamā vide un temperatūra

16.09.2003. Ministru kabineta noteikumi Nr.518 “Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība”

Image

Rezervuārs ir paredzēts, lai noteiktā daudzumā glabātu šādas vielas:

 • šķidras vai gāzveida vielas, kuras saskaņā ar normatīvo aktu prasībām noteiktas kā 1. vai 2. kategorijas uzliesmojoši šķidrumi, sprādzienbīstami materiāli, uzliesmojošas gāzes, oksidējoši šķidrumi, gāzes, – vairāk nekā 2,5 m3
 • dīzeļdegvielu, šķidro kurināmo un degtspējīgus šķidrumus, kas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām noteikti kā 3. kategorijas uzliesmojoši šķidrumi, – vairāk nekā 10 m3
 • šķidras vai gāzveida vielas, kuras saskaņā ar normatīvo aktu prasībām noteiktas kā toksiskas vielas, vielas ar toksisku ietekmi uz konkrētiem mērķorgāniem, vielas, kas izraisa metālu koroziju, vielas ar kodīgu iedarbību uz ādu, vielas ar kairinošu iedarbību uz ādu, vielas ar hronisku bīstamību ūdens videi, vielas ar bīstamību ūdens videi, – vairāk nekā 2,5 m3

28.08.2001. Ministru kabineta noteikumi Nr.384 “Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība”

Image

Trošu ceļus, atkarībā no konstrukcijas, klasificē:

 • trošu dzelzceļi un citas transportiekārtas, kas aprīkotas ar riteņiem vai piekarierīcēm un kuru vilkmi nodrošina viena vai vairākas troses
 • trošu gaisa piekarceļi ar kabīni (vagonu) pasažieriem, arī trošu ceļi, kas paredzēti cilvēku pārvietošanai pa gaisu pusvagonos vai krēslos
 • slēpotāju pacēlāji un vilcēji, ja lietotājus un viņu aprīkojumu pārvieto, izmantojot trosi

14.08.2007. Ministru kabineta noteikumi Nr.555 “Noteikumi par trošu ceļu iekārtu nodošanu lietošanā un tehniskās uzraudzības kārtību”

Image

Benzīna tvaiku otrās pakāpes uztveršanas sistēma - iekārta, kas degvielas uzpildes stacijā uztver benzīna tvaikus, kuri izplūst transportlīdzekļa benzīna tvertnes uzpildes laikā, un novada tos degvielas uzpildes stacijas rezervuārā vai atpakaļ uz degvielas uzpildes ierīci pārdošanai

Image

Tīmekļa vietnē cmb.lv mēs izmantojam sīkdatnes (cookies), kas uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Mūsu sīkdatņu izmantošanas politiku skatīt šeit.