Kā uzbūvēt energoefektīvu ēku atbilstoši LBN 002-15 prasībām?

Norises laiks:
2018.gada 10.oktobris
Norises vieta:
Daugavgrīvas iela 83, Rīga (SIA Saint Gobain)
Apmācības vada:
Andris Vulāns
Cena:
98 EUR + PVN
Teorētiskās nodarbības – 4 stundas, praktiskās nodarbības – 1 stunda.
Seminārā apskatītās tēmas:

  • Vai arhitektu sagatavotais būvprojekts ir atbilstošs visām būvnormatīva prasībām?
  • Tipiskākās būvprojekta kļūdas, nepilnības. Projektu piemēri un to analīze.
  • Būvnormatīvā ietvertās prasības par siltuma caurlaidības koeficientiem, termiskajiem tiltiem, gaisa caurlaidību, siltuma inerci.
  • Mazāk novērtētie riska faktori - termiskie tilti, kondensācijas riski, ēku hermētiskums.
  • Vai BlowerDoor tests ir būvnieku bieds vai sabiedrotais?
  • Vai būvējot atbilstoši LBN 002-15 prasībām, tiek iegūta arī energoefektīva ēka?
Datu izmantošana

Jūsu dati, kurus sniedzat reģistrējoties, lai aktivizētos mūsu pakalpojumu lietošanai, tiks izmantoti un apstrādāti atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) nosacījumiem.

Mēs izmantosim un saglabāsim Jūsu datus mūsu vietnē, lai sagatavotu:

  • rēķinu par mūsu pakalpojumu,
  • apliecinājumu par Jūsu dalību apmācību kursā,
  • piedāvājumu par pakalpojumiem atbilstoši Jūsu pieprasījumam,
  • informētu par apmācību kursu jaunumiem.
Dalībnieki
Maksātājs
Andris Vulāns
Andris Vulāns
CMB Inženieru kompetences centra vieslektors. SIA “Būvfizika” valdes loceklis.

Latvijas Lauksaimniecības universitātē ieguvis inženierzinātņu maģistra grādu. Būvfizikas inženieris. Sertificēts speciālists ēku BlowerDoor testa veikšanā. Sertificēts neatkarīgais eksperts ēku energoefektivitātes jomā. Sertificēts pasīvo māju projektētājs.

Vairāk nekā piecpadsmit gadu praktiskā profesionālās darbības pieredze būvfizikas un ēku energoefektivitātes jautājumu risināšanā un ieviešanā daudzos Latvijas energoefektīvāko ēku projektos no ieceres līdz būvniecības  procesa beigām. Septiņu gadu pieredze ēku gaiscaurlaidības testu veikšanā vairāk nekā 200 objektos. Būtiska pieredze ar ēkas būvfizikas procesiem saistītu defektu identificēšanā un efektīvu risinājumu izstrādē to novēršanai.

Vairāku zinātnisko publikāciju un populārzinātnisko rakstu autors Latvijas preses izdevumos.

cmb.lv/lv/arhitekturas-projektesana