Bīstamo iekārtu atbilstības novērtēšana

Attīstot savu pakalpojumu klāstu, SIA CMB ir paplašinājusi savas darbības sfēru – turpmāk zinoši un kompetenti eksperti drīkst veikt arī bīstamo iekārtu atbilstības novērtēšanu un tehniskās pārbaudes.

 

Bīstamās iekārtas - iekārtas un to kompleksi, kas neatbilstošas lietošanas un uzturēšanas rezultātā var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, vidi un materiālās vērtības un kas to lietošanas laikā ir pakļautas šajā likumā noteiktajai valsts uzraudzībai un kontrolei un normatīvajos aktos noteiktajām pārbaudēm

24.09.1998. Likums “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”

 

Pašreiz SIA CMB Bīstamo iekārtu nodaļa ir saņēmusi akreditācijas apliecinājumu (Latvijas Nacionālais Akreditācijas birojs) veikt tehniskās pārbaudes sekojošās sfērās:

 • Degvielas uzpildes stacijas
 • Spiedieniekārtu kompleksi
 • Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāri
 • Trošu ceļu iekārtas
 • Otrās pakāpes tvaiku atgriešanas sistēmu pārbaudes degvielas uzpildes stacijās
Juris RudzītisBīstamo iekārtu nodaļas vadītājs
Juris RudzītisBīstamo iekārtu nodaļas vadītājs
Bīstami iekārtu nodaļas vadītājs


+371 291 148 15

Degvielas uzpildes stacija – tehnoloģiskās iekārtas (tvertnes, cauruļvadiem, degvielas uzpildes iekārtām un to aprīkojumu), kuru kopējais tvertņu tilpums pārsniedz 2,5 m3 un kuras paredzētas transportlīdzekļu (arī mazizmēra kuģošanas līdzekļu — motorlaivu, ūdens motociklu, kuteru un jahtu) degvielas tvertņu uzpildīšanai

20.02.2001. Ministru kabineta noteikumi Nr.74 “Prasības degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība”

Image

Spiedieniekārtu kompleksi atkarībā no to lietošanas mērķa un rakstura ir šādi:

 • elementāri spiedieniekārtu kompleksi — kompleksi, kas paredzēti tādu vielu uzglabāšanai zem spiediena, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos par spiedieniekārtām un to kompleksiem noteikto klasifikāciju atbilst II grupas plūstošajām vielām, un galvenais riska faktors ir šo vielu radītais spiediens
 • karsējami spiedieniekārtu kompleksi — kompleksi, kas paredzēti tādu vielu uzglabāšanai zem spiediena, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos par spiedieniekārtām un to kompleksiem noteikto klasifikāciju atbilst II grupas plūstošajām vielām, kuru temperatūra pārsniedz 110 °C, un galvenais riska faktors ir šo vielu radītais spiediens un temperatūra
 • īpaši bīstami spiedieniekārtu kompleksi — kompleksi, kas paredzēti tādu vielu uzglabāšanai zem spiediena, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos par spiedieniekārtām un to kompleksiem noteikto klasifikāciju atbilst I grupas plūstošajām vielām, un galvenais riska faktors ir šo vielu radītais spiediens, bīstamā vide un temperatūra

16.09.2003. Ministru kabineta noteikumi Nr.518 “Spiedieniekārtu kompleksu tehniskās uzraudzības kārtība”

Image

Rezervuārs ir paredzēts, lai noteiktā daudzumā glabātu šādas vielas:

 • šķidras vai gāzveida vielas, kuras saskaņā ar normatīvo aktu prasībām noteiktas kā 1. vai 2. kategorijas uzliesmojoši šķidrumi, sprādzienbīstami materiāli, uzliesmojošas gāzes, oksidējoši šķidrumi, gāzes, – vairāk nekā 2,5 m3
 • dīzeļdegvielu, šķidro kurināmo un degtspējīgus šķidrumus, kas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām noteikti kā 3. kategorijas uzliesmojoši šķidrumi, – vairāk nekā 10 m3
 • šķidras vai gāzveida vielas, kuras saskaņā ar normatīvo aktu prasībām noteiktas kā toksiskas vielas, vielas ar toksisku ietekmi uz konkrētiem mērķorgāniem, vielas, kas izraisa metālu koroziju, vielas ar kodīgu iedarbību uz ādu, vielas ar kairinošu iedarbību uz ādu, vielas ar hronisku bīstamību ūdens videi, vielas ar bīstamību ūdens videi, – vairāk nekā 2,5 m3

28.08.2001. Ministru kabineta noteikumi Nr.384 “Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība”

Image

Trošu ceļus, atkarībā no konstrukcijas, klasificē:

 • trošu dzelzceļi un citas transportiekārtas, kas aprīkotas ar riteņiem vai piekarierīcēm un kuru vilkmi nodrošina viena vai vairākas troses
 • trošu gaisa piekarceļi ar kabīni (vagonu) pasažieriem, arī trošu ceļi, kas paredzēti cilvēku pārvietošanai pa gaisu pusvagonos vai krēslos
 • slēpotāju pacēlāji un vilcēji, ja lietotājus un viņu aprīkojumu pārvieto, izmantojot trosi

14.08.2007. Ministru kabineta noteikumi Nr.555 “Noteikumi par trošu ceļu iekārtu nodošanu lietošanā un tehniskās uzraudzības kārtību”

Image

Benzīna tvaiku otrās pakāpes uztveršanas sistēma - iekārta, kas degvielas uzpildes stacijā uztver benzīna tvaikus, kuri izplūst transportlīdzekļa benzīna tvertnes uzpildes laikā, un novada tos degvielas uzpildes stacijas rezervuārā vai atpakaļ uz degvielas uzpildes ierīci pārdošanai

Image

Tīmekļa vietnē cmb.lv mēs izmantojam sīkdatnes (cookies), kas uzkrāj datus par vietnes apmeklējumu. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē. Mūsu sīkdatņu izmantošanas politiku skatīt šeit.